Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Ľudská komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Vo svojej seminárnej práci, na tému Komunikácia, ktorá je veľmi obšírna, sa chcem venovať problémom, ktoré vznikajú pri našom každodennom verbálnom styku s ostatnými ľuďmi. Môže dochádzať k rôznym nedorozumeniam či konfliktom. Venujem sa otázke ako im predchádzať, riešiť ich a vedieť sa jasne a správne vyjadrovať. Takéto problémy často môžu nastať v komunikácii s rôznymi inštitúciami, ktorým sa nevyhneme, napríklad: škola, rôzne úrady, organizácie, atď. Chcem preto poukázať na úlohy ich predstaviteľov, čo patrí k ich povinnostiam, a čo sa na druhej strane očakáva od nás.

Problémom v komunikácii je aj zdržanlivosť, strach z verejného vystupovania. Takýto ľudia potrebujú našu pomoc, porozumenie.

Za problém považujem aj dnešnú uponáhľanú dobu kedy nemáme na seba navzájom čas a zanedbávame rozhovor so svojimi blízkymi. Zabúdame ako máme nadväzovať nové kontakty. Posledným problémom je sú krízy, ku ktorým dochádza z jednoduchého dôvodu. V rodinách sa nerozprávame o mnohých veciach, mlčíme o nich, nie sme schopný navzájom komunikovať. Jej členovia sú bezradní, pomoc musia hľadať inde a nie vždy na to nájdu odvahu. Potom si svoje nadobudnuté vzorce správania odnášajú do svojho ďalšieho života, do svojej rodiny.
Hodnotenie (0x):