Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Projekt sociálno psychologického výcviku

Skryť detaily | Obľúbený
Východisková situácia projektu
Kľúčovým problémom v predkladanom projekte je absencia poznatkov a skúseností z oblasti SPV študentov a študentiek 4. ročníka na Katedre sociálnej práce PdF UMB v Banskej Bystrici.
Kľúčové slová:

projekt

sociálna praca

vedomosti

Hodnotenie (0x):