Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Životný cyklus podniku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod

Podnik je v trhovej ekonomike základným subjektom podnikanie, ktorý sa vyznačuje svojimi typickými znakmi a vlastnosťami. Jeho postavenie vyplýva zo vzájomných vzťahov vnútri podniku a reakciami z okolia. Formujú ho ako celkové makroekonomické vplyvy, ako je politika štátu, menová politika, tak aj mikroekonomické, čiže konkurencia, preferencie zákazníkov, platobná schopnosť či neschopnosť odberateľov. Podnik a jeho podnikateľská aktivita je cieľovo orientovaná, kde ciele podniku tvoria východiskovú základňu podnikateľskej stratégie.

Existencia podniku ako podnikateľského subjektu je časovo ohraničená začiatkom a ukončením jeho podnikateľskej aktivity. Životný cyklus podnikov môže byť dlhý desaťročia, storočia, poprípade sa nemusí vôbec končiť zánikom, alebo krátku, to znamená že medzi vznikom a zánikom uplynie pár mesiacov, nanajvýš pár rokov.

Životný cyklus vytvára niekoľko ohraničených a jasne stanovených fáz, a to zakladanie podniku, jeho rast, stabilizácia, nasleduje kríza podniku a nakoniec jeho vlastný zánik. Cieľom mojej seminárnej práce bolo popísať jednotlivé fázy životného cyklu.
Hodnotenie (0x):