Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Európska dopravná politika do roku 2010 - Čas rozhodnutia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Doprava je kľúčovým faktorom v modernej ekonomike. Existuje tu však permanentný rozpor medzi spoločnosťou, ktorá žiada stále väčšiu mobilitu a verejnou mienkou, ktorá sa stáva stále viac netolerantnejšou voči chronickému oneskorovaniu a nízkej kvalite niektorých dopravných služieb. So zvyšovaním požiadaviek na dopravu odpoveď spoločenstva nemôže byť len v tom, že buduje novú infraštruktúru a otvára nové trhy. Dopravný systém potrebuje optimalizáciu, aby spĺňal požiadavky vyplývajúce z rozšírenia a udržateľného rozvoja, stanovené v záveroch Gothenburgskej európskej rady. Moderný dopravný systém musí byť trvalo udržateľný z ekonomického, sociálneho ako aj environmentálneho hľadiska.
Plány pre budúci dopravný sektor musia brať do úvahy jeho ekonomický význam. Celkové výdaje sú zhruba 1 000 mld. euro, čo je viac než 10% hrubého domáceho produktu. Sektor zamestnáva viac než desať miliónov ľudí. To si vyžaduje infraštruktúru a technológie, ktoré stoja spoločnosť tak veľa, že sa pri posudzovaní nesmie urobiť žiadna chyba. Na základe vysokých investícií do dopravy a jej rozhodujúcej úlohy v ekonomickom raste, predvídali autori Rímskej zmluvy spoločnú dopravnú politiku s jej špecifickými pravidlami.
Hodnotenie (0x):