Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Obchodné banky

Skryť detaily | Obľúbený
Zákon o bankách ich definuje:
PO so sídlom v SR, založená ako a. s., kt. prijíma vklady, poskytuje úvery a má na výkon týchto činností udelené bankové povolenie

- banka je povinná mať taký systém organizácie a riadenia, kt. umožní bezpečný výkon bankových činností a umožní rozvoj a prosperitu
Členenie:
1. Podľa poskytovaných služieb
a) univerzálne – všetky druhy služieb
b) špecializované – vykonávajú určitý okruh služieb (hypotekárne – hyp. úvery, komunálne, stavebné sporiteľne)

2. Podľa okruhu klientov
a) maloobchodné = RETAILOVÉ - klientom je bežné obyvateľstvo
b) veľkoobchodné – podnikateľské subjekty
c) privátne – vybraní klienti
Kľúčové slová:

Zákon o bankách

banky

banka

Hodnotenie (0x):