Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Parapsychológia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Už od staroveku sa zachovali správy o zvláštnych schopnostiach niektorých osôb, ktoré vedeli získať informácie o dianí na vzdialených miestach mimo rámec normálnych zmyslov, alebo dokázali pôsobiť na svoje okolie akoby silou myšlienok. Tieto zatiaľ nevysvetliteľné, tzv. paranormálne psychické javy skúma parapsychológia. Tento názov označuje, že ide o štúdium javov viazaných na psychiku človeka, ktoré ležia mimo oblasť záujmu klasickej psychológie.
Predmet výskumu parapsychológie delíme na dve základné oblasti:
1. Mimozmyslové vnímanie- získavanie informácií o vonkajšom svete mimo rámec známych zmyslov. Rozlišujeme niekoľko jej foriem:
o Telepatia mimozmyslové získavanie informácií o myšlienkových procesoch a subjektívnych zážitkoch iných osôb.
o Paragnosia: ide o mimozmyslové získavanie informácií o objektívne registrovaných udalostiach vonkajšieho sveta. Táto schopnosť je laikmi označovaná ako jasnovidectvo.
o Proskopia: prekognitívne mimozmyslové vnímanie. Existencia tejto schopnosti nie je vedecky dokázaná. Pozorovania ale naznačujú, že za určitých podmienok je človek schopný prekonať bariéru času a mimo zmyslov a rozumových úvah získať informácie o budúcich udalostiach.
2. Vydávanie objektívne detekovateľných účinkov mimo rámec známych energetických pôsobení. Patrí sem napríklad telekinéza, psychokinéza, levitácia, materializácia a iné
V našej práci sa budeme bližšie zaoberať oblasťou mimozmyslového vnímania (MZV).


Hodnotenie (0x):