Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Anatómia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Krátke svaly chrbta- patria sem medzitŕňové svaly(mm.interspinales)a medzibočníkové svaly(mm.intertransversales).Pomáhajú pri úkonoch chrbtice.
V tejto vrstve svalstva roroznávame ešte skupinu hĺbkových šijových svalov(mm.suboccipitales)-nachádzajú sa medzi záhlavím a stavcami C1-2.K subokcipitálnym svalom patria-väčší zadný priamy sval hlavy(m.rectus capitis posterior major),menší zadný priamy sval hlavy(m.rectus capitis posterior minor),horný šikmý sval hlavy(m.obliquus capitis superior),dolný šikmý sval hlavy(m.obliquus capitis inferior)-tieto svaly pomáhajú pri pohyboch hlavou.
Topografické útvary
• Driekový trojuholník(trigonum lumbale)-zoslabené miesto na laterálnej strane chrbta,ohraničuje ho m.latissimus dorsi,m.obliquu externus abdominis a crista iliaca.
• Podzáhlavný trojuholník(trigonum suboccipitale)-trojuholníkový priestor ohraničený subokcipitálnymi svalmi.Na jeho spodine v hĺbke sa nachádza zadný oblúk atlasu a na ňom leží a.vertebralis.
Hodnotenie (0x):