Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Výrobné technológie - Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase
Tep.spracovanie spočíva v pomalom ohreve na určenú teplotu a následnom ochladení. Podľa intenzity a spôsobu chladenia rozoznávame rozličné typy tepelného spracovania.Dôležité pre režim tep. spracovania je poznať dve kritické teploty Ac1 a Ac2. Medzi nimi je interval v ktorom prebieha fázová zmena.
Žíhanie: difúzne, úplne žíhanie, izotermické, rekryštalizačné, na odstránenie vnútorných napätí.
Kalenie spočíva v prudkom ochladení ohriatej súčiastky. Prudkým ochladením sa vytvárajú nové zárodky zŕn, vzniká jemná martenzitická štruktúra s vysokou tvrdosťou. Popúšťaním sa odstráni zvyškový austenit, ktorý zostal po zakalení. Úplný rozpad zvyškového austenitu možno dosiahnuť nízkoteplotným tepelným spracovaním.
Cementovanie je proces nasycovania povrchu súčiastok uhlíkom. Používa sa k tomu tuhé, kvapalné alebo plynné médium. Cementovaním sa výrazne zvýši tvrdosť povrchovej vrstvy, pričom jadro ostáva húževnaté.
Difúzne chrómovanie je nasycovanie povrchu chrómom. Dosahuje sa veľmi dobrá odolnosť povrchu pri korózii Nitridovanie je nasycovanie povrchu dusíkom, čoho výsledkom je vznik tvrdých nitridov. Používa sa tam, kde je povrch mechanicky a tribologicky namáhaný .
Hodnotenie (0x):