Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Pracovné právo

Skryť detaily | Obľúbený
Porušenie pracovnej disciplíny
Pre porušenie PD môže dať ZĽ ZC-ovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Ak ZĽ chce dať ZC-voi výpoveď pre porušenie PD, je povinný oboznámiť ZC s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Hodnotenie (0x):