Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Sociálna pedagogika - prednášky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Vo všeobecnosti sa pod pojmom pedagogika rozumie všetko, čo súvisí s výchovou, vzdelávaním a vyučovaním v škole, ale aj v celej spoločnosti.
Hlavné tématické okruhy:
- Pedagogika (pojem, vývoj, predmet, pramene)
- Základné pojmy pedagogiky (výchova, vzdelávanie, vyučovanie, edukácia, učenie, schopnosti,...)
- Utváranie osobnosti (osobnosť žiaka, učiteľa)
- Sociálna pedagogika jej pojatie a charakteristika (úvod do soc.ped., úlohy, funkcie)
- Základné pojmy súvisiace s výchovou a soc. ped. (socializácia, personalizmus, soc. problém, soc. práca, soc. starostlivosť)
- Rodinné prostredie, výchova, soc. pomoc v nich (rodina, funkcie rodiny, typy rodín, rodinné prostredie)
- Školské prostredie (školská soc. práca, negatívne faktory)
- Sociálna a pedagogická komunikácia
- Metódy a techniky skúmania otázok soc. pedagogiky (pozorovanie, dotazník, rozhovor)
- Sociálny pedagóg a jeho profesíjne možnosti (sociálny pedagóg, jeho kompetencie)
Hodnotenie (0x):