Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Komunikačné zručnosti a rétorika

Skryť detaily | Obľúbený
 • Kvalita:66,5 %
 • Typ:Skriptá
 • Kategória:Humanitné vedy
 • Podkategória:Rétorika
 • Predmet:Rétorika
 • Autor:ajuss
 • Rozsah A4:131 strán
 • Zobrazené:1 737 x
 • Stiahnuté:18 x
 • Veľkosť:1,1 MB
 • Formát a prípona:MS Office Word (.doc)
 • Jazyk:slovenský
 • ID projektu:23057
 • Posledna úprava:30.04.2009
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
Plán osobného rozvoja v oblasti komunikačných zručností.

1. Vymedzenie základných pojmov komunikácie a rétoriky.
Komunikácia všeobecne, verbálna a neverbálna komunikácia. Podmienky efektívnej komunikácie.

2. Neverbálna komunikácia a jej zložky.
Zložky neverbálnej komunikácie. Haptika, gestika, mimika, posturológia, proxemika. Typy neverbálnych signálov a ich zvládanie.

3. Profesionálny imidž ako súčasť neverbálnej komunikácie.
Imidž ako súčasť profesionality, súčasť firemnej kultúry, vzťah k spoločenským kon-venciám a spoločenskému protokolu. Paralingvistická rovina komunikácie.

4. Verbálna komunikácia a rétorika.
Komunikácia slovná, jej druhy – dialóg a monológ. Tematická výstavba verbálneho prejavu všeobecne, druhy prejavov podľa cieľových skupín, výslovnosť, štýl, slovná zásoba. Kultivovaný prejav, jazyková kreativita...
Hodnotenie (0x):