Registrácia | Prihlásiť

Referát: Smiechová kultúra

Skryť detaily | Obľúbený
Rabelais je u nás zo všetkých veľkých spisovateľov svetovej literatúry najmenej populárny, preštudovaný, pochopený a docenený. No patrí mu jedno z najpoprednejších miest medzi tvorcami európskej literatúry. Je označovaný za génia a jeho dielo je jedným z najlepších románov starej doby.
Mal vplyv nielen na osudy francúzskej literatúry a literárneho jazyka, ale aj na osud svetovej literatúry. Jeho historické miesto je v rade týchto tvorcov nových európskych literatúr: Dante, Boccaccio, Shakespeare, Cervantes. Je nepochybné, že je najdemokratickejší a hlavne, že je tesnejšie a podstatnejšie než ostatní spätý s ľudovými východiskami. Tieto východiska určili celý systém jeho obrazov a jeho umeleckého videnia sveta. Touto ľudovosťou sa objasňuje jeho zvláštna neliterárnosť, t.j. nesúlad medzi obrazmi a všetkými normami literárnosti od konca 16. storočia. Jeho obrazom je vlastná akási zvláštna nezničiteľná neoficiálnosť; žiadny dogmatizmus a jednostranná vážnosť sa s jeho obrazmi neznesú.
Kľúčové slová:

smiechová kultúra

Rabelais

Cervantes

Hodnotenie (0x):