Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Dlhodobejšia a nepriama zmena

Skryť detaily | Obľúbený
Šírenie informácií v kontexte rozvoja

Táto kapitola začína úvahou o úmyselne plánovanom dlhodobejšom pôsobení masových médií. Jedným z hlavných príkladov je komunikácia v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja (napr. krajiny tretieho sveta), kde sú média vedome použité k vyvolaniu dlhodobej zmeny. Väčšina dokladov sa týka toho, ako zapojiť média do kampaní podporujúcich technický pokrok, zdravotnícke a vzdelávacie programy v rozvojových krajinách podľa modelu USA. Nech ranné teórie o médiách a rozvoji popisovali pôsobenie médií ako „modernizujúce“ presadzovaním západných myšlienok a vkusu, prevládajúci je pohľad videnia médií ako učiteľa más, pôsobiaceho spoločne s úradmi, odborníkmi usilujúcimi sa o špecifické ciele zmeny.
Kľúčové slová:

Dlhodobejšia zmena

nepriama zmena

Hodnotenie (0x):