Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Komunikácia je sociálna interakcia, v ktorej sa odovzdávajú a prijímajú posolstvá v podobe symbolov. Kom. ľudí je zámerným konaním, v ktorom ide o výmenu posolstiev, načo sa používa nejaký prostriedok a tým sú symboly, kultúrne zdieľané konvencionálne znaky.
Def. Podľa Mc Quela
Každý komunikačný akt je proces do ktorého sú zapojený zdroj, odkaz a príjemca
Spoločné znaky komunikácie podľa Voleka
1, každá kom. slúži na symbolickú výmenu, respektíve prenos a zdieľanie ideí
2, kom. ako sociálny proces je prostriedkom porozumenia
3, umožňuje našu interakciu
4, je nástrojom redukcie neistoty jedinca v spoločnosti
5, je prenos
6, je spojivom
7, slúži ako kanál, nástroj niečoho
8, na začiatku stojí zámer, motivácia
9, je časovo a situačne determinovaná
10, je formou uplatňovania moci
Hodnotenie (0x):