Registrácia | Prihlásiť

Referát: Mediálne organizácie a ich kontext

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Mediálne organizácie a ich kontext
Zásadným článkom sprostredkovacieho procesu, je prostredie ,kde sa vyrába mediálny obsah- mediálna organizácia. Fungovanie týchto organizácií je predmetom záujmu každej teórie masovej komunikácie. Toto fungovanie je odlišné a preto sa ním zaoberáme len výberovo. Na to nám slúžia empirické výskumy, ktoré vysvetľujú povahu madiálnych organizácií ,v nich pôsobiacu silu, popisujú vplyv vnútorných faktorov na ich činnosť a vysvetľujú vplyv určitých organizačných rysov na to, čo médiá vytvárajú a rozširujú v podobe „mediálnej kultúry“. Táto problematika vychádza zo štrukturujúcich činiteľov ako napríklad: veľkosť ,forma vlastníctva, mediálno- priemyselná funkcia. Tieto činitele sa priamo odrážajú vo vedení konkrétnych mediálnych organizáciách.Vedenie zasa ovplyvňuje chovanie(performance) týchto médií vzhľadom na množstvo a typ vytváraného mediálneho obsahu ponúkaného publiku. Dôležité je zamerať sa aj na vzťahy organizácie k iným organizáciám a k širšej spoločnosti, na jej vnútornú štruktúru a činnosť. Zamerať s na masových komunikátorov ,čiže na ľudí, ktorí v médiách pracujú.
Výskum týchto organizácií začal v 60-tych rokoch, niekto tvrdí že aj skôr 1937-Rosten sa venoval washingtonským korešpondentom, 1941- hollywoodskym filmovým tvorcom.
Organizačný výskum sa snaží zistiť ako na médiá pôsobí spoločnosť.
Hodnotenie (0x):