Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Základné smery mediálneho výskumu

Skryť detaily | Obľúbený
Pre oblasť mediálneho výskumu je charakteristická veľká pestrosť prístupov, od čoho sa odvodzuje množstvo výskumných smerov. Členenie je možné podľa mnohých kritérií. Napríklad podľa politickej orientácie na ľavicový a pravicový, liberálny alebo konzervatívny, podľa miery teórie na teoretický a empirický.
Podľa sústredenosti na médiá alebo spoločnosť niektorí autori rozlišujú „mediocentrické“ a „sociocentrické“ výskumy. Mediocentrické výskumy sa viac sústreďujú na pôsobenie médií a chápu ich ako relatívne samostatné spoločenské faktory. Sociocentrické výskumy chápu médiá ako nástroje politických a ekonomických síl, takže tento výskum vychádza zo všeobecných sociálnych teórií.
Hodnotenie (0x):