Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Filozofia - vypracovaná terminológia

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Filozofia terminológia vypracovaná ku skúške

1. Filozofia
Filos - priateľ, filein-milovať, sofia-múdrosť
Filozofia pôvodne znamenala lásku k múdrosti. Je to záujem filozofa o poznávanie diania vo svete, ale aj podstaty sveta, jeho pôvodu, vlastnosti, zákonitosti.
Filozofia je poznanie o svete - univerzálna veda, veda o kozme, makrokozme i mikrokozme. Kladenie otázok a hľadanie odpovedí. Filozofia sa utvára ako pojmové poznanie na rozdiel od mýtického myslenia, kt. vychádzalo z predstáv a počiatok sveta vyjadrovalo v príbehoch.

2. Etymológia
Gr. Etymon-pravda, istota, logia-náuka
Etymológia je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov alebo ich morfém pomocou morfologickej stavby zo súčasného i historického aspektu. Etymológiou v užšom zmysle sa rozumie pôvod a história slov. Popri správnej, vedecky overenej a podloženej etymológií slova existuje aj tzv. falošná etymológia, ktorá sa zakladá na nesprávnom chápaní etymologickej štruktúry slova. Často sa hovorí aj o tzv. ľudovej etymológií, ktorá sa usiluje objasniť pôvod slova z jeho vonkajšej (zvukovej) podoby, alebo podľa jeho morfologického zloženia, ale bez akéhokoľvek hlbšieho porovnávacieho a typologického štúdia.
Hodnotenie (0x):