Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Persuazívne techniky

Skryť detaily | Obľúbený
Persuazívne techniky

· majú veľmi dlhú tradíciu – známe sú od antiky – umenie rétoriky (prvý systematický pokus – Aristoteles: Rétorika) – umení používať prehovor, hovorenú reč presvedčiť počúvajúcich (nakloniť ich na svoju stranu, dosiahnuť víťazstvo v súdnom spore, obhájiť sa, poraziť politického protivníka). Umenie správnej argumentácie – sofisti. Prvé texty o persuázii. Negatívne hodnotenie – persuázia je nebezpečná, pretože pravda je relatívna (pravda je vec dohody, kompromisu – čo prijmeme ako pravdu)
· problematika sa začala hlbšie a systematicky skúmať rozšírením médií (printy, film, rozhlas) predovšetkým v kontexte úspechov (obidvoch svetových vojen) ale aj spoznaním významu médií v oblasti politiky (voľby, politické kampane), legislatívy (presadiť bolestný zákon, ale nevyhnutný zákon), reklamy (presvedčiť o kúpe), verejného života (dosiahnuť spoločenský konsens, upevniť spoločenský systém), kultúry (zmena hodnôt, vkusu, životného štýlu)
· snaha povýšiť umenie presvedčovať na vedu o persuázii
Hodnotenie (0x):