Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované skúškové otázky - Filozofické a právne teórie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Ukážka:

1. Predmet, funkcie a špecifickosť filozofie. Právna filozofia v štruktúre sociálnej filozofie

Filozofia ako vedná disciplína sa prezentuje ako pokus o súhlas alebo vytváranie nárokov na poznanie, ktoré ju robí vedeckou, morálnou, umeleckou, náboženskou atď.
Predmetom filozofie je snaha viesť študentov k porozumeniu intelektuálnych problémov, analyzovať ich, kritizovať argumenty obsiahnuté v textoch, ktoré sa vzťahujú na tieto problémy. Učí ich klásť si otázky. Nie je len štúdiom a interpretáciou spisov, ale učí nás chápať a vážiť si múdrosť a inteligenciu filozofov. Uvádza nás do tajomstiev myslenia, ktoré ústi do presného a logického chápania. Je vyjadrením kultúry slobodného človeka, je súčasťou a hodnotou nášho života.

Slovo filozofia prvýkrát použil Pytagoras, hovoril o nej aj Herakleitos ale až Sokrates dal tomuto pojmu jasnejší obsah. Filozofiu môžeme charakterizovať ako lásku k múdrosti.

Filozofia je myšlienkovou sústavou, ktorá skúma nielen zákony, zmeny objektívnej skutočnosti, ale odhaľuje jej princípy, ktorými sa riadi náš poznávací proces. Z takto vymedzeného chápania vyplývajú jej funkcie:

Poznávacia funkcia: podstatou tejto funkcie je skúmanie sveta
Metodologická funkcia: na základe zákonitostí sveta, môžeme znásobiť pôsobenie naň, ktoré by nám prinášalo úžitok
Kultivačná funkcia: pomocou nej vyjadrujeme pôsobenie filozofie na človeka a jej špecifické postavenie v porovnaní s inými vedami
Hodnotenie (0x):