Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Geriatria

Skryť detaily | Obľúbený
Sociálna pomoc je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci,voľba a uplatňovanie foriem sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia. Uskutočňuje sa najmä prostredníctvom SP.
a) sociálna prevencia
b) riešenie sociálnej núdze občana s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „kompenzácia")...
Kľúčové slová:

Geriatria

Hodnotenie (0x):