Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Etika terminológia

Skryť detaily | Obľúbený
Filozofia – pôvodne láska k múdrosti alebo hľadanie múdrosti; alebo logická analýza princípov, o ktoré sa opiera konanie, myslenie, poznanie a na ktorých spočíva povaha sveta: filozofia zahrnuje etiku, estetiku, logiku, epistemológiu, metafyziku, ontológiu a ďalšie filozofické disciplíny
– všestranný, všeobjímajúci záujem filozofa-bádateľa o poznanie a to nielen o poznávanie rozmanitého diania vo svete, ale aj poznávanie samotného základu, podstatu sveta, jeho pôvodu, vlastností, zákonitostí.

Etymológia – odbor skúmajúci pôvod slova, príbuznosť a vzťahy slov; výklad o pôvode slova;
Etymológiou v užšom zmysle sa rozumie pôvod a história jednotlivých slov.

Nihilista – viera v nič, v ničotu, na rozdiel od neexistencie viery. Absolútne popieranie všetkých spoločenských, morálnych a mravných hodnôt.

Asociál – človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti, bezohľadný, nespoločenský človek
Kľúčové slová:

Etika

Hodnotenie (0x):