Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Seminárna práca na predmet Ekologická politika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Vymedzenie základných pojmov

» Ekologická politika - Pod ekologickou politikou rozumieme organizovanie, kontrolu a účasť na realizácii určitej koncepcie ochrany a tvorby ŽP štátnymi orgánmi, ako aj odborných a občianskych zoskupení v jestvujúcich prírodných, historicko - kultúrnych, politicko - sociálnych a hospodárskych podmienkach krajiny a v podmienkach prijatých medzinárodných dohovorov. Požiadavky ako náklady na ŽP vyjadrované ekologickou politikou sa dostavajú do protirečenia s hospodárskymi možnosťami krajiny. Ekologická politika súvisí so sociálnym a zdravotným rozmerom spoločnosti.
Hodnotenie (0x):