Registrácia | Prihlásiť

Ekonomický plán: Podnikateľský plán - Kvetinárstvo

Skryť detaily | Obľúbený
Úvod

Predmetom môjho vlastného podnikateľského plánu - ,,spoločnosti Anulka s. r. o.“ bolo spracovať všetky kapitoly osnovy podnikateľského plánu mojej vlastnej firmy.

Tieto spracované údaje boli vypracované v zmysle platných zákonov, vyhlášok, smerníc Slovenskej republiky.

Uvedenú prácu som si vybrala preto, že ma zaujalo založiť si kvetinárstvo , lebo v mieste podnikania sa nenachádza žiadne iné kvetinárstvo. Mám rada kvety a preto som sa rozhodla viac venovať tejto problematike a oboznámiť aj ostatných s týmto plánom.

Cieľom môjho podnikateľského plánu je zhodnotenie súčasnej i budúcej situácie firmy a jej okolia , načrtnúť dlhodobé i krátkodobé ciele firmy a stanoviť opatrenia a aktivity , ktoré povedú k splneniu cieľov.
Hodnotenie (0x):