Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Základy manažmentu - ťahák, vypracované otázky a testové zadania

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Ťaháky, vypracované otázky a testy na Základy manažmentu.

Obsah archívu:
zaklady_manazmentu_help1.doc
zaklady_manazmentu_help2.doc
zaklady_manazmentu_otazky.doc

Ukážka:

I. charakteristika a východiská manažmentu
Je proces slúžiaci na dosahovanie cieľov organizácie. Je to proces, v ktorom dochádza k premene zdrojov na požadovné výstupy.
Manažment - ako proces
ako profesia
jako vedná disciplína
ako umenie
Manažment ako proces vyjadruje praktickú činnosť manažéra, predstavuje súbor aktivit, ktoré vykonávajú manažéri v záujme naplnenia stanovených cieľov, koordinuje aktivitu ľudí na dosiahnutie kolektívnych výsledkov.
Manažment ako profesia- začal sa formovať v 40 rokoch 20 storočia, keď sa začalo oddělovat vlastnictvo podnikov od manažmentu.
Manažment ako vedná disciplína - súbor poznatkov, princípov, postupov v riadení. Sú vypracované na základe abstrakcie a empírie. Manažmetn má interdisciplinárny charakter, zlučuje spoločenské, prírodné a tedhnické disciplíny.
Manažment ako umenie - znamená vedieť ako hľadať a umiestniť správnyh ľudí na správne miesta, vedieť s nimi komunikovať a motivovať ich
Hodnotenie (1x):