Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Komunikácia a rétorika - Počúvanie

Zobraziť detaily | Obľúbený
Počúvanie
Úvod
Ak si človek nevie poradiť v ťatých situáciách, vyhľadáva samotu, ale tá často krát ubližuje. Človek sa tak zamotáva do nových a nových nezmyselných variácií svojho vlastného ja. Vtedy je dôležité, aby sa našiel človek, ktorý je schopný vyviesť zo zničujúcej samoty a dokáže priviesť späť, späť k ľuďom, späť k životu. Je jednoduché povedať, že sa to vyrieši samé, ponúknuť mnoho ponúk na riešenie... Dôležité je vedieť počúvať. Umenie počúvať a porozumieť iným je vo všeobecnosti najmenej chápanou častou procesu komunikácie. Nestačí tu intuícia či inšpirácia, je potrebné osvojiť si techniky umožňujúce prenikať do hĺbky a dôkladne rozumieť nielen vysloveným, ale aj zamlčaným posolstvám. Pri konštatovaní, že máme zlú pamäť, sa mnohí z nás nevedomky priznávame k tomu, že v skutočnosti nevieme počúvať alebo počutému občas nevenujeme zodpovedajúcu pozornosť.
Kľúčové slová:

počúvanie

Komunikácia

rétorika

Hodnotenie (0x):