Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Moderná rétorika

Skryť detaily | Obľúbený
 • Kvalita:60,6 %
 • Typ:Seminárna práca
 • Kategória:Humanitné vedy
 • Podkategória:Rétorika
 • Predmet:Rétorika
 • Autor:didulka85
 • Ročník:1. ročník
 • Rozsah A4:6 strán
 • Zobrazené:1 211 x
 • Stiahnuté:13 x
 • Veľkosť:0,1 MB
 • Formát a prípona:MS Office Word (.doc)
 • Jazyk:slovenský
 • ID projektu:27272
 • Posledna úprava:04.11.2009
Rétorika ako špecifická oblasť rečovej komunikácie je známa už vyše dvetisíc rokov. V starovekých typoch škôl bola nevyhnutnou súčasťou ďalšieho vzdelávania. Bez dobre rečovej komunikácie nemôže spoľahlivo fungovať žiadna vyspelá spoločnosť. Ukazuje sa, že dnes treba klásť väčší dôraz na rozvíjanie a zároveň skvalitňovanie takej komunikácie, kde dominuje schopnosť človeka hovoriť voľne, presvedčivo, kultúrne a kultivovane s väčším počtom ľudí, čiže rečniť. Súčasná rétorika tvorí špecifickú oblasť štúdia reči, rečového správania, výrazových prostriedkov, stavby a prednesu rečových prejavov. Jej cieľom i obsahom je rozvíjať umenie „dobre hovoriť“. Znamená to hovoriť tak, aby sa dosiahol účinok, aby sa subjektívne presvedčenie stalo všeobecným. Mimoriadne dôležitá v tomto zmysle je osobnosť rečníka, najmä to, akú autoritu a vierohodnosť so získa, ako manifestuje svoje subjektívne kvality správnym používaním jazykových i mimojazykových rečníckych prostriedkov...
Kľúčové slová:

rétorika

Hodnotenie (0x):