Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úvod

Cieľom mojej seminárnej práce je priblížiť vznik, funkciu a samotné pôsobenie Česko-slovenských vojenských jednotiek resp. légií v Rusku v období prvej svetovej vojny.

Budem sa snažiť pracovať čo najlepšie, to znamená systematicky, použiť čo najviac historických prameňov aby som dosiahol čo najvyšší stupeň objektivity. Prácu budem vykonávať na základe metód dejinno-historických, samozrejme tých, ktoré sú mojej osobe dostupné.

Celková situácia v období prvej svetovej vojny bola v celej Európe, ale aj mimo nej veľmi zložitá. Napäté politické, diplomatické vzťahy vrcholových politikov a predstaviteľov jednotlivých štátov a národov vplývali aj na radových obyvateľov, občanov a príslušníkov veľmocí, ale aj väznených a dusených národov. Národ slovenský bol jedným z nich. Spolu s českým využil európsku krízovú situáciu a dokázal sa samozrejme aj za podpory veľmocí vyslobodiť spod jarma nacionalistov a šovinistov. Prispelo k tomu určite aj pôsobenie česko-slovenských vojenských jednotiek v Rusku, niektorými vnímané ako zrnko, inými a mnou vnímané ako obrovské zrno, ktoré dopomohlo ku vzniku prvého Česko-slovenského štátu.

Verím, že dosiahnem čo najvyšší stupeň úrovne mojej práce pri hodnotení pôsobenia Česko-slovenských vojenských jednotiek, kde zaznamenávame množstvo sporov, bitiek, zvratov a iných historických udalostí pod vedúcou úlohou mnohých osobností, ktoré značne ovplyvnili dianie na východnom fronte.

Cesta, ktorou prešli légie od ich vzniku až po splnenie cieľa nebola jednoduchá, vo väčšine prípadov bola namáhavá, krutá a bolestná, avšak odhodlanie bolo veľmi silné.
Hodnotenie (0x):