Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úvod

Cieľom mojej seminárnej práce je priblížiť funkciu a postavenie palatína v uhorskom štáte.

Budem sa snažiť pracovať čo najlepšie, to znamená systematicky, použiť čo najviac historických prameňov aby som dosiahol čo najvyšší stupeň objektivity. Budem pracovať na základe metód dejinno-historických, samozrejme tých, ktoré sú mojej osobe dostupné.

Verím, že sa mi podarí funkciu palatína v uhorskom štáte vystihnúť, pretože jeho postavenie sa v historickom slede dejinných udalostí neraz menilo a bolo ovplyvnené mnohými faktormi.

Palatín zohrával veľmi dôležitú úlohu vo vysokých sférach politiky, pri zásadných rozhodnutiach a mal zodpovednosť za mnoho vecí. Dovoľte mi aby som Vám jeho funkciu priblížil.
Hodnotenie (0x):