Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Predhovor

Cieľom mojej seminárnej práce je priblížiť postavenie práva v spoločnosti z hľadiska sociológie práva ako právneho normatívneho systému a zároveň poukázať aj na neprávne normatívne systémy spoločnosti, pri snahe ich porovnania na základe vzniku vzťahov medzi nimi.

Ľudská spoločnosť je zložitý systém, ktorý si v záujme prežitia nevyhnutne vyžaduje reguláciu, ktorá do nej vnáša poriadok a tento poriadok aj udržuje. V dlhodobom procese vývoja spoločnosti si samotná spoločnosť vynútila vznik a existenciu regulatívnych, normatívnych činiteľov či už v právnej alebo neprávnej forme.

Budem sa snažiť vymedziť hranicu medzi právnymi a neprávnymi normatívnymi systémami a takisto aj pojmy súvisiace s nimi. Pri tejto príležitosti je možné vidieť nesmierny, obrovský a nezastupiteľný význam existencie práva v spoločnosti a takisto aj neprávnych normatívnych systémov.
Hodnotenie (0x):