Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Jazyková kultúra a rétorika

Zobraziť detaily | Obľúbený
JAZYKOVÁ KULTÚRA A RÉTORIKA

1. JAZYKOVÁ KULTÚRA

najvýznamnejším predpokladom je jazyk
jazyk ktorému všetci rozumejú
jazyk – nástroj myslenia a ukladania ľudskej skúsenosti
jazyková kultúra – sú to určité požiadavky, kladúce na človeka, aby sa naučil spisovne jasne hovoriť
- aby sa učil novým slovám

JAZYKOVÉ SITUÁCIE

vnútrojazyková – bežná komunikácia – v rámci spoločnosti
vonkajšia – postavenie daného jazyka voči iným jazykom, ktorým sa komunikuje v danom spoločenstve ( menšiny, nárečova...)
Kľúčové slová:

Jazyková kultúra

rétorika

Hodnotenie (0x):