Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Kultúra prejavu

Skryť detaily | Obľúbený
Ak zladíme čo a ako, tak sme tvorcami úspešnej komunikácie
75% dňa strávime komunikáciou. Tí ktorí nekomunikujú, trpia depresiami.

Spisovný jazyk – kodifikovaný je opísaný v slovníkoch (používa sa v písomnej komunikácii)
štandardný jazyk – V druhom stupni (hovorený)
Subštandartný jazyk – používa sa v domácom prostredí
Nespisovný jazyk – nárečie
Jazyk umeleckej literatúry
Kľúčové slová:

kultúra prejavu

slovenčina

prejav

Hodnotenie (0x):