Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Použitou metodikou a pomocou praktických skúseností by sme chceli zistiť, či je možné použiť multiplayerovú počítačovú hru Counter-Strike ako tréningovú metódu na rozvoj vodcovských zručností.

Rozvoj ľudských zdrojov v dynamickom trhovom prostredí je aktuálnou témou. Napriek množstvu produktov a metodík je vo vzdelávacom sektore dlhodobo prítomná potreba inovácií. Autor práce skúma, či hraním multiplayerových počítačových hier, konkrétne hry Counter Strike, možno rozvíjať vodcovské zručnosti.
Venuje sa aj otázkam týkajúcim sa praktickej stránky aplikácie na tréningu. V práci venuje pozornosť pojmu líder, vodcovským zručnostiam, a metódam vzdelávania. Zaoberá sa aj porovnaním navrhovanej tréningovej aktivity s už existujúcimi metódami. Vo výskumnej časti na základe zrealizovaného kvalitatívneho výskumu and osobných praktických skúseností posudzuje potenciál skupinového hrania rozvíjať vodcovské zručnosti.
Analyzuje aj faktory, ktoré majú vplyv na realizáciu akupinového hrania ako tréningovej aktivity priamo na tréningu. Čitateľovi takto poskytuje výstižný pohľad na vývoj novej tréningovej hry z pohľadu trénera.
Hodnotenie (0x):