Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Plánovanie výroby

Skryť detaily | Obľúbený
9. Čo je poslaním predmetu Plánovanie výroby?
Poslaním predmetu „ Plánovanie výroby “ je vysvetlenie a osvojenie procesov plánovania výroby, ktoré patri k základným manažérskym činnostiam.
10.Aké typy plánovania rozlišujeme v praxi?
V praxi sa rozlišujeme:
neformálne plánovanie. Aj malé firmy potrebujú plánovať svoju činnosť ak chcú byť úspešné. Vyhľadá¬vať je potrebné podnikateľské príležitosti, rozhodovať v čom sa bude podnikať, plánovať rozsah činnosti (tržby, náklady a pod.). Takéto ciele ako aj prostriedky na ich dosiahnutie nemajú formu písomného plánu. Takéto plánovanie je neformálnym plánovaním.
formálne plánovanie ma vypracovane písomné plány...
Kľúčové slová:

Plánovanie výroby

Hodnotenie (0x):