Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Ciele výchovy a vzdelávania

Skryť detaily | Obľúbený
Úvod

Jednou zo základných podmienok existencie ľudskej spoločnosti je príprava novej generácie na život a prácu v spoločnosti, na pokračovanie v diele, ktoré ľudstvo doposiaľ vo svojom vývoji vykonalo. Nutnosť uvádzať dorastajúcu generáciu do všetkého bohatstva, nazhromaždeného vedou, viedla jednak k vzniku výchovy ako objektívnej funkcie ako čo najľahšie a najúčelnejšie dosiahnuť to, aby si každý mohol osvojiť všetko, čo bude potrebovať k životu a práci v spoločnosti.
Obsahom vzdelania rozumieme súbor všetkého predmetného, čím zámerne pôsobíme na žiakov, aby sme vzhľadom k vytýčenému cieľu utvárali ich vzťah k humanizujúcemu sa svetu. Tomu musia zodpovedať i metódy vzdelávania. Tento súbor musí byť volený tak, aby sa zároveň predávaním systémov poznatkov uskutočňoval i maximálne formatívny vplyv na rozumové, morálne i telesné vlastnosti človeka a nebol len súhrnom dát k zapamätaniu.
Kľúčové slová:

vzdelanie

školstvo

vychova

vzdelavanie

Hodnotenie (0x):