Registrácia | Prihlásiť

Testy: Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Testy z kriminalistiky II

Zadanie na test TK a EC 29.4. 2009, platný aj pre 12/2009

1. Skúmaním povýstrelových splodín chemicky, môžeme určiť:

a. smer dráhy strely
*b. vzdialenosť ústia hlavne od zasiahnutého objektu v čase výstrelu
c. spojitosť medzi strelcom(podozrivou osobou) a strelnou zbraňou
d. prípadne skupinovú príslušnosť daného streliva

2. Prvú ucelenú československú príručku, ktorá na základe praxe popisovala technické a taktické postupy ako aj metodické postupy bezpečnostných orgánov pri vyšetrovaní niektorých trestných činov spracovali s názvom:

*a. Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů
b. Nauka o daktyloskopii a popisování osob
c. Instruktion für den daktyloskopischen Dienst
d. Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik
Hodnotenie (0x):