Registrácia | Prihlásiť

Referát: Cestná doprava v SR a jej financovanie

Skryť detaily | Obľúbený
Cestná doprava je jedným z druhov verejnej hromadnej dopravy a spadá pod Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Je zabezpečovaná Slovenskou autobusovou dopravou, a. s. (je ich 17), súkromnými dopravcami na základe licencie (SKAND Skalica) a dopravnými podnikmi, ktoré zabezpečujú MHD. Záujmy týchto dopravcov zastupuje Zväz autobusovej dopravy. Pri cestnej doprave treba brať do úvahy dostatočnosť a primeranú kvalitu cestnej infraštruktúry, primerané ceny za prepravu cestujúcich a ich dostatočné pohodlie...
Kľúčové slová:

Cestná doprava

Hodnotenie (0x):