Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Svetové hospodárstvo

Skryť detaily | Obľúbený
Vymedzenie pojmu
Svetové hospodárstvo alebo svetová ekonomika sú všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov celého sveta a systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a existujúceho svetového trhu. Svetové hospodárstvo tak tvorí vyšší kvantitatívny i kvalitatívny celok než prostý súhrn národných hospodárstiev. Svetové hospodárstvo sa delí na vyspelé krajiny, menej rozvinuté krajiny a zaostalé/rozvojové krajiny. Svetové hospodárstvo tvoria pôvodne dva typy subjektov, tzv. základné – to sú jednotlivé národné ekonomiky a odvodené. V súčasnosti k subjektom svetového hospodárstva môžeme radiť i integračné zoskupenia. Odvodené subjekty predstavujú transnacionálne spoločnosti. Význam transnacionálnych spoločností vo svetovom hospodárstve neustále rastie.
Hodnotenie (0x):