Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Das Geschichte (deutsch)

Skryť detaily | Obľúbený
historia automobilováho priemyslu

Das Auto spielt in seiner Entwicklung verschiedene Rollen. Auto hrá rôzne úlohy v jeho vývoji. Heutzutage kann sich fast jeder Mensch ein Auto leisten. V súčasnej dobe je možné vykonať takmer každý človek auto. Für uns ist es ein gewöhnlicher Standard geworden, den wir nicht missen möchten. U nás sa stal spoločným štandardom nechceme nechať ujsť.

Inhaltsverzeichnis Obsah

Die Bezeichnung ist aus dem griechischen αὐτό~ ‚selbst~' und Latein mobilis ‚beweglich' abgeleitet. Názov je ~ z gréckeho αὐτό i ~ 'a Mobilis latinčiny, pohyblivé odvodené'. Motorisierte Wagen lösten in nahezu allen Bereichen die von Zugtieren gezogenen Fuhrwerke ab, da sie deutlich schneller und weiter fahren und eine höhere Leistung erbringen können. Motorové vozidlá prerušil off prakticky vo všetkých oblastiach návrhu zvierat ťahané vozy, pretože môže ísť oveľa rýchlejšie a ďalej, a poskytuje vyšší výkon.
Hodnotenie (0x):