Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Pojem a význam Životného prostredia

Skryť detaily | Obľúbený
Pojem a význam ŽP
Je prostredie, v kt. Sa realizuje pôsobenie vnútor. A vonk. Činiteľov v takej miere, kt. Umožňuje živému organizmu jedincovi, populácie toho istého druhu v tomto prostredí žiť, vyvíjať sa a rozmnožovať sa.
Najčastejšie sa používa definícia nórskeho biológa wika, kt. Prijalo unesco v r. 1967.
„žp je tá časť sveta (universa), s kt. Je človek vo vzájomnom vzťahu (interakcii), tzn. Kt. Používa, ovplyvňuje a kt. Sa prispôsobuje.“
Človek ako individum nemôže uspokojovať všetky potreby, a preto svtupuje do vzťahu s inými ľuďmi. Preto blažev a kolektív definuje žp ako:
„je komplexný, mnohozložkový systém vytvorený a určený fyzikálny, chemický, biologický (biosférou) a sociálnym prostredím, spoločnosťou, v ktorom človek žije a realizuje svoje biologické, materiálne a kult. a soc. pomery.“
Kľúčové slová:

Životné prostredie

Hodnotenie (0x):