Registrácia | Prihlásiť

Meranie: Etológia - Pozorovanie ošípaných

Skryť detaily | Obľúbený
Protokol 1
Pozorovanie ošípaných

Miesto: ECHZ
Plemeno: biela ušľachtilá
Metodika: Pozorované zvieratá mali hmotnosť okolo 90kg, boli kŕmené ad libitne, umiestnené v kotercoch (2x1m) po dva kusy pričom na pozorovanie bolo vybrané jedno zviera v jednom koterci( v našom prípade prasnička), u ktorého bolo následne po dobu asi 25min. sledované celkové správanie i vykonávanie určitých činností pričom sa početnosť činností zaznamenávala. Výsledky sledovania sú znázornené v tabuľke a grafoch činností, v poznámkach sú uvedené činnosti, ktoré zviera vykonávalo počas sledovania a ktoré nespadali do rámca sledovania vopred vybraných činností(ležanie, státie, sedenie, pohyb, žranie, vokalizácia, oňuchávanie, rytie, ohrýzanie rúr).
Kľúčové slová:

Pozorovanie ošípaných

Etológia

Hodnotenie (0x):