Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: John Everett Millais

Skryť detaily | Obľúbený
„V 40. rokoch 19. storočia na seba upozornila skupina mladých anglických maliarov ostrou reakciou na to, čo považovali za ľahké, malicherné umenie dneška.“ Táto reakcia zrodila hnutie prerafaelistov. Rozhodli sa, že anglické umenie privedú späť k pravdivosti prírody. Obdivovali prostotu umenia zo začiatku 15. storočia a tento pocit ich dokonca združil do „bratstva“.
Vznik skupiny bol motivovaný bojom proti akademickému umeniu, ktoré v preexponovanej a umelej podobe presadzovalo ideály Raffaelovej, Guidovej a Tizianovej tvorby. Založili ju roku 1848 v Londýne traja absolventi Royal Academy Schools- Sir John Everett Millais, Wiliam Holman Hunt a Dante Gabriel Rossetti. „V snahe utajiť svoju totožnosť vystavovali prvé práce pod označením P. R. B. (Pre- Raffaelite- Brotherhood- bratstvo Preraffaelitov).“ Odmietali klasickú výučbu založenú na metódach maľby podľa sadrových odliatkov a snažili sa ju nahradiť prácou v plenéri aj hierarchizáciou námetov inšpirovaných stredovekou históriou, bibliou a myšlienkami súdobých romantických básnikov. Proti ideálom renesančnej dokonalosti postavili ranokresťanské umenie a tvorbu nazarénov usadených v Ríme. Princípy ich umeleckého programu zhrnul teoreticky W. M. Rossetti. Skupina vyvolala už prvými výstavami veľký rozruch a kritický ohlas vo verejnosti. Jej predstavitelia však postupne pritiahli do svojich radov ďalších prívržencov a programové ciele tejto skupiny prerástli postupne na umelecké hnutie. Roku 1850 začal vychádzať preraffaelistický časopis The Germ(vyšli iba štyri čísla); skupina sa r. 1853 rozpadla.
Preraffaelisti zdôrazňovali morálku, zmiešali symbolizmus s realizmom. Zobrazovali vážne námety, väčšinou náboženské či romantické, a ich štýl bol čitateľný a ostrý. Preraffaelisti trvali na tom, že všetko musí byť maľované na základe priameho pozorovania. Usilovali sa o reformu umenia v duchu maliarstva z čias pred Raffaelom. Vo svojich prevažne na ploche položených obrazoch zdôrazňovali dekoratívny a lineárny prvok. Mali výrazný vplyv na anglické umelecké remeslo, najmä na reformné hnutie „Arts and Crafts Movement“ okolo Williama Morrisa a ukázali cestu k symbolizmu a secesii.
Hodnotenie (0x):