Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Ukážka:

1. Vymedzenie základných pojmov z manažmentu kvality


Kvalita - Miera, s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky.
- Schopnosť množiny vlastných charakteristík výrobku, systému alebo procesu spĺňať požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Požiadavka - Potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.
- Požiadavka na vlastné charakteristiky výrobku, procesu alebo systému.

Hodnotenie (0x):