Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Zváranie - ťahák

Skryť detaily | Obľúbený
Zváranie: Technologický proces výroby nerozoberateľných spojov na princípe vytvorenia medziatomárnych väzieb spájaných materiálov a to buď ich ohrevom, alebo ich plastickou deformáciou. Pri ich spájaní môžeme alebo nemusíme použiť prídavný materiál. Rozlišujeme tak potom zváranie s prídavným materiálom alebo zváranie bez prídavného materiálu. Zvarok (zvarenec) Časť konštrukcie, ktorej prvky sú spájané zváraním. Súčiastka vytvorená zváraním. Zvarový spoj je nerozoberateľný spoj, ktorým sa realizuje zváranie. Je to časť zvarku, ktorá sa skladá z TOO + zvaru. Tepelne ovplyvnená oblasť(TOO) Časť zvarového spoja ovplyvnená zváraním. Zvar Je len časť zvarového spoja, ktorá sa vytvára v dôsledku kryštalického roztaveného kovu prípadne plastickou zmenou materiálu ako aj ich kombináciou. 2. METÓDY ZVÁRANIA Norma ISO 857 nám definuje spôsoby zvárania a rozdeľuje zváranie do týchto skupín:
Hodnotenie (0x):