Registrácia | Prihlásiť

Referát: Typy inštrukcií a ich adresové módy v procesoroch typu CICS

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1.Funkcia a klasifikácia procesora :

Procesor je jednotka číslicového počítača, ktorá realizuje hlavné operácie pri programovom riadení. Podľa vykonávanej funkcie rozlišujeme:
- univerzálne procesory
- problémovo orientované procesory

Vývoj architektúry súčasných univerzálnych procesorov sa rozvíjal v dvoch základných smeroch, ktoré vyplývajú z definície inštrukčného súboru ktorý vie procesor spracovať.
Hodnotenie (0x):