Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Morálka v politike od Machiavelliho po súčasnosť

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady
BP rozbor morálky a politiky v dielach Machiavelliho, Rawlsa, Hobbesa, Marxa, Webera a ďalších filozofov, ktorý sa zaoberali otázkou morálky a politiky a oddelenia morálky od politiky.

Pojmy občan, spoločnosť, politika, morálka. Tieto slová rezonujú nielen v dnešnej dobe. Môžeme povedať, že sú také staré ako ľudstvo samo. Už stáročia, aj keď neboli definované presne v týchto dimenziách, sú vzájomne spojené. Základy kládli ešte Platón a Aristoteles v období, keď sa začala prejavovať kríza klasického gréckeho sveta. Cieľom tejto práce je nielen podrobnejšie rozobrať vzťah politiky a morálky, ale najmä pohľad filozofov v jednotlivých obdobiach vývoja ľudstva na vzťah občanov a spoločnosti k politike, najmä však ich morálne postoje v tej ktorej dobe. Politika je spätá s formou prirodzeného stavu, formou štátneho zriadenia, či s teóriou zmluvných vzťahov. Tieto potom vplývajú na vývoj spravodlivosti a morálky ľudí v spoločenských zriadeniach. Kto a za akým účelom vstupuje do politiky a podľa akých pravidiel postupuje pri svojej činnosti a rozhodnutiach? Ktoré faktory najviac ovplyvňujú morálne správanie a rozhodovanie politikov, štátnikov a ktorý názor a smer by bol v politike najprijateľnejší? Na tieto otázky by sme radi v našej práci dali odpoveď.  
Kľúčové slová:

politika

morálka

Machiavelli

filozofia

Hodnotenie (0x):