Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Ekonomika a riadenie podniku (prednášky, grafy)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Všetky subjekty spoločnosti sú z ekonomického hľadiska (z hľadiska tvorby a spotreby) – vo vzájomnej závislosti (ceny, platby, konkurenčné vzťahy)
Ekonomiku tvoria subjekty + vzťahy medzi mini + osobné a prírodné bohatstvo, ekonomicke Cieľom ekonomiky je uspokojovanie potrieb spoločnosti aj jednotlivých jedincov so zabezpečením rovnováhy medzi zdrojmi a cieľmi (robíme len to, čo máme) Spôsob ako ekonomika dosiahne tento cieľ závisí od typu ekonomiky ovplyvneného spoločenským zariadením.
Typy ekonomiky:
  • a. založená na inštinkte a tradícií – vyskytuje sa v rozvojových krajinách
  • b. trhová – my, podnik o všetkom rozhoduje
  • c. centrálne riadená – podnikateľský subjekt nebol samostatný, podniky boli riadené ministerstvami pomocou technicko-technologických ukazovateľov, 90% zisku podniky odovzdávali do ŠR a dotiaľ do neziskových organizácií a neperspektívnych podnikov.
  • d. kombinácia predchádzajúcich – súkromné podnikanie obmedzené na malé podniky

Veda analyzujúca ekonomiku – Ekonómia – vznikla v 2. pol. 18. stor. a v 19 stor. sa rozdelila na jednotlivé vedy mikroekonómia a makroekonómia.  
Hodnotenie (0x):