Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Ťahák na Ekonómiu - preklad do Anglického jazyka a vysvetlenie pojmov

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
A
AKČNÝ RÁDIUS STATKU - (Range of a good)
ALOKÁCIA ČASU - (Allocation of time)
ALTRUISMUS - (Altruism)
ANALÝZA POMOCOU BODU VYROVNANIA - (Break-even analysis)
ASYMETRICKÁ INFORMÁCIA - (Asymetric informa-ion)
AXIÓMY PREFERENCIE - (Axioms of preference)

B
BEHAVIORÁLNA TEÓRIA FIRMY - (Behavioural theories of the firm)
BERTRANDOV MODEL DUOPOLU - (Bertrand`s duopoly model)
BOD BLAŽENOSTI - (Bliss point)

...
...
...

AKČNÝ RÁDIUS STATKU - (Range of a good)

V regionálnej alebo v priestorovej ekonomike maximálna vzdialenosť, ktorú ľudia budú ochotní cestovať, aby si zakúpili určitý statok. Akčný rádius vymedzuje vonkajšiu hranicu oblasti, v ktorej bude daný tovar poskytovaný z určitého miesta. Uvedený termín používa teória centrálneho umiestnenia pri vysvetlení lokalizačných štruktúr maloobchodnej siete a stredísk služieb.

ALOKÁCIA ČASU - (Allocation of time)

Tradičný model vzťahu medzi prácou a voľným časom predpokladá, že disponibilný počet hodín je alokovaný na prácu alebo voľný čas. Existuje však množstvo aktivít, ktoré sa nedajú vtesnať do tejto klasifikácie (domáca príprava jedla). Teória alokácie času predpokladá, že ani čas, ani spotrebiteľské tovary nie sú spotrebované nezávisle na sebe. Rozhodovanie o spotrebe má podobu rozhodovania medzi alternatívami. To znamená, že celková cena každej aktivity by mala byť chápaná ako súčet trhovej ceny a času potrebného k jej výkonu. Ponuka pracovných hodín jednotlivca potom bude determinovaná súčasne so spotrebou. Napr. vyšší reálny príjem by mohol zvýšiť počet hodín práce i voľného času v dôsledku poklesu času venovaného netrhovým pracovným aktivitám.
Hodnotenie (0x):