Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Vypracované otázky - Teória z fyziky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Obsahom danej práce je prierez predmetu Fyzika 1. pre odbory elektro v II. semestri. Je vychádzané z požiadaviek na skúšku z daného predmetu, pričom práca je rozdelená (ako i originálne požiadavky ) na tri časti.

1. časť - Základné pojmy a vzťahy
2. časť - Teoretické otázky
3. časť - Doporučené príklady


V prvej časti práce je uvedených 53. otázok, pričom je k nim priradená stručná teória na vysvetlenie ( plus obrázky 35 ). Pri ich písaní som čerpal z nieko ľkých kníh, ktoré sú uvedené v závere práce a samozrejme z prednášok a cvičení.
Snažil som sa tu o dôsledné rozlíšenie vektorov od skalárov. Vektory sú označené šípkou, alebo sú písané tučným písmom. Ku každej novo zavedenej veličine je na konci pripísaná jej jednotka a v zátvorke i jej rozmer.

V druhej časti sú uvedené požadované odvodenia ( je ich 23 ) na skúšku z daného predmetu, pričom som sa snažil popísať postup ako som k tomu prišiel.

Tretia časť obsahuje niektoré vypočítané doporučené príklady na skúšku. Nie je tam vypočítaný žiadny príklad, ktorý je riešený v knihe. Táto časť má 9. oddielov pričom pri každom sú napísané doporučené príklady ( červeným sú vypísané tie príklady, ktoré nie sú v knihe riešené ) a vypočítané príklady.

Keďže ide hlavne o pomôcku, ktorú som vytvoril pre seba pri príprave na skúšku z tohto predmetu je možné že sa sem tam vlúdila i nejaká chybička preto sa za prípadné matematické a pravopisné chyby vopred ospravedlňujem.
Hodnotenie (0x):