Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Prostitúcia ako sociálno-patologický jav

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Asi každý z nás si už všimol ružové domy, ktoré stoja popri cestách. Majú krásne farebné neóny, ktoré lákajú a s nápismi, ktoré oznamujú, že vnútri sa predáva „láska“. Niektorí z nás, odvrátia svoj pohľad s opovrhnutím, podaktorí toto miesto veľmi dobre poznajú, iní sú zvedaví, aký svet sa skrýva za jeho ružovými múrmi.

Bez ohľadu na to, či si jej existenciu a prítomnosť v našej spoločnosti uvedomujeme, alebo ju vytrvalo ignorujeme, prostitúcia tu je. Žije vlastným životom priamo medzi nami. A nepomôže nám, že budeme odvracať tvár, ona tu bude naďalej, akurát že my neuvidíme ako postupne rastie.

Cieľom mojej seminárnej práce je ja analýza a objasnenie prostitúcie ako celospoločenského problému v súčasnosti. Problematiku prostitúcie som v časti teoretického rozboru priblížila z pohľadu jej spoločenského vývoja a nasledovne v jej súčasnom vymedzení z hľadiska legislatívy a charakteristike jej foriem, príčin a dôsledkov vyplývajúcej zo súčasného poznania tohto javu.

Kapitola o prevencii prostitúcie je zameraná najmä na činnosť boja proti nútenej prostitúcii a obchodovaniu s ľuďmi. Jej súčasťou je aj prehľad postojov k tejto problematike v Európskej únii.
Hodnotenie (0x):