Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Informačné technológie v logistike

Zobraziť detaily | Obľúbený
Túto tému som si vybral, pretože podľa mňa informačné technológie veľmi zasahujú do

logistiky ako takej a tým pádom aj do života nás, ľudí.

Doba stále napreduje, čím viac ľudí má počítače, mobilné telefóny a iné príslušenstvo úzko

súvisiace s informačnými technológiami, a tak ani v logistike to nemôže byť inak. Podniky,

ktoré sa zaoberajú logistikou, nám ponúkajú čoraz viac a viac služieb súvisiacich s logistikou,

a to aj vďaka informačným technológiám. Využívajú sa najmä, ako som už spomenul,

počítače, telefóny, mobilné telefóny, faxy.
Kľúčové slová:

logistika

Hodnotenie (0x):